با توجه به اینکه طراحی سازه بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های زیبایی و معماری ساختمان معمولا به نتایج مطلوبی در خلق یک سازه منجر نمی گردد، این مشاور همواره سعی در طراحی سازه هایی با معماری سرآمد و منحصر به فرد داشته و این مهم را در کلیه فعالیت ها و پروژه های به انجام رسانده مد نظر داشته است. 

اخبار پارس طرح

پروژه ها