1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

نام و نامخانوادگي : رضا خدادادیkhodadadi

سمت در شرکت :  عضو هیئت مدیره

تحصيلات  :

MPHIL در رشته راه و ترابري 1378  1374 دانشگاه علم و صنعت ايران

MSCE در رشته سازه (1359-1357) دانشگاه هوستون آمريكا

BSCE در رشته عمران (1357- 1352) دانشگاه A&M آمريكا

دورههاي علمي :

 1. كنترل كيفيت بتن در سال 1359 در مركز ACI  آمريكا
 2. دوره آموزشي و تأييد مهندسي حرفهاي در سال 1358 در تگزاس آمريكا
 3. كنترل كيفي پيشرفته غيرمخرب در سال 1365 در مركز ELE انگلستان
 4. كنترل كيفي پيشرفته ديناميكي سازهها در سال 1379 در مركز AMSLER آلمان
 5. كنترل كيفي پيشرفته سازههاي مرمتي در سال 1384 در مركز B&K دانمارك
 6. دوره آموزشي و تأييد جامع نظام مهندسي ايران در اصفهان در سال 1360

سوابق استخدامي :

 1. عضو هيئتعلمي دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشكده عمران از سال 1360 تاكنون
 2. تدريس دروس نظام مهندسي اصفهان از سال 1365 تاكنون
 3. تدريس دروس دورههايي در  زمينه بازآموزي مهندسين بنياد مسكن انقلاب اسلامي از سال 1387 تاكنون
 4. تدريس دروس مديريت ساخت در زمينههاي بازآموزي مهندسين سپاه در تهران دانشگاه علم و صنعت ازسال (1378-1374)
 5. مدرس دروس تكنولوژي بتن  مصالح ساختماني  زبان تخصصي عمران  اجراي سازههاي فولادي و كارگاه  اجراي سازههاي بتن آرمه و كارگاه  
 • آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني  مرمت ابنيه در رشته معماري

تجربيات مربوط به رشته تحصيلي :

 1. كنترل نقشههاي هوايي و كدگذاري از سال (1355-1354) در شركت U.D.C. آمريكا
 2. كنترل كيفيت بتن و خاك از سال (1359-1355) در شركت L.E.T آمريكا
 3. بازرس فني در زمينه كنترل سايت و مديريت پروژههاي سبكسازي در سال 1360 در شركت TXI آمريكا
 4. مشاور عالي در زمينه مديريت ساخت وبرنامه ريزي  (1366-1362) بصورت مأموريت در واحد عمران بنياد مستضعفان
 5. مشاور عالي در زمينه سازههاي پاركينك طبقاتي (1366-1362) بصورت مأموريت در واحد ترافيك و حمل و نقل شهرداري تهران
 6. مشاور عالي در زمينه كدگذاري سطحي براي فضا سازي (1366-1362) بصورت مأموريت در واحد لجستيك سپاه پاسداران تهران
 7. مديريت پروژه دفتر فني ستاد لجستيك سپاه پاسداران بصورت مأموريت از سال 1366-1362 در تهران
 8. مديرعامل شركت محاسبان پارس طرح از سال (كنون -1385)مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 9. مديريت اجراي پروژه برج گلبو واقع در کامرانيه تهران
 10. مديريت پروژه ساختماني  آريا واقع در چهار باغ بالا
 11. نظارت عالي  بر ساختمان ها از طرف نظام مهندسي

مديريتهاي مربوط به رشته علمي:

 • مديريت پروژههاي پاركينك طبقاتي در تهران (1378-1374)
 • مديريت پروژههاي بلندمرتبهسازي در تهران (1378-1374)
 • مديريت محوطهسازي براي لجستيك (1378-1374)
 • مديريت آزمايشگاه بتن و مصالح (كنون تا 1360)
 • مديريت آزمايشگاه سازه (كنون تا 1368)
 • مديريت ارتباط با صنعت دانشكده عمران (كنون تا 1368)

زمينههاي تدريس حرفهاي :

 • پيش ساختهسازي  تصميمگيري در امور برنامهريزي  راه و ترابري  اجراي تونل

سوابق علمی :

تالیفات

 1. مباني اجراي سازههاي فولادي منتشر شده توسط دانش پژوهان برين
 2. مباني اجراي سازههاي بتن آرمه بصورت دورهاي توسط دانشگاه صنعتي اصفهان
 3.  دستورالعمل آزمايشگاه بتن و مصالح بصورت دورهاي توسط دانشگاه صنعتي اصفهان

مقالات :

 1.  بتن پلاستيك به زبان انگليسي ارائه شده در كنفرانس بينالمللي استراليا
 2.  ارزيابي دوام بتن‌ در مقابل خوردگي حاصل از فاضلابها
 3.  ارزيابي پوششهاي بتني در برابر تكاثف SH2
 4. ارزيابي محصولات خاك رس در اصفهان
 5.  ساندويچ پانلها با مغزي پلي استايرن                                                                                                                   En Resume

 

اخبار پارس طرح

پروژه ها