1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۶

 

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۹۶

فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۶

فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۹۶

فهرست بهای واحد پایه رشته سد‌سازی سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۹۶

فهرست‌ بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶

فهرست بهاي واحد پایه رشته نگهداري، تعمیر روسازي و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۳۹۶


 

 

 مباحث مقررات ملی ساختمان آخرین ویرایش تا 1396

مبحث اول ( تعاریف)

مبحث دوم ( نظامات اداری)

مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )

مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)

مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )

مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )

مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)

مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )

مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )

مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان )

مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها )

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )

مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )

مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)

مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )

مبحث بیستم (علائم و تابلوها)

مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها)

 

آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (2800) ویرایش 4

شرایط عمومی پیمان

جدول فولادهای ساختمانی (اشتال)

 

 

 

اخبار پارس طرح

پروژه ها