1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

درخواست سازمان از استاندار اصفهان جهت شتاب بخشیدن به عملیاتی شدن مجریان ذیصلاح در استان اصفهان.
صدور شناسنامه فنی و ملکی برای هر ساختمان از حقوق شهروندی محسوب می شود.
مردم حق دارند بدانند ملکی که خریداری می کنند با چه طراحی، نظارت و اجرایی ساخته شده و مصالح به کار رفته در آن چه کیفیتی دارد.
ساختمان ها هم باید مانند سایر لوازم، برچسب مصرف و برند انرژی داشته باشد.
متاسفانه ساختمان ها به دست اهلش ساخته نمی شوند.
اگر کیفیت در سه ضلع طراحی،نظارت و اجرا در ساخت و سازها رعایت شود ، شاهد ساختمان های پایدارتری خواهیم بود.

شما دسترسی لازم برای ارسال نظر ندارید. لطفا در سایت عضو شوید

اخبار پارس طرح

پروژه ها