1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

1.مطالعات استاندارد و بهينه‌سازی توليد آسفالت

کارفرما: سازمان عمران شهرداری اصفهان

2.استفاده از فن‌آوری‌هاي نوين در پايداری آسفالت در استان اصفهان

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان

3.ارزيابي گزينه‌هاي مختلف مسير ريلي قطعه مياني خط 1 مترو اصفهان

کارفرما: سازمان نظام مهندسي استان اصفهان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

4.ارزيابي وضعيت روسازي بزرگراه اختصاصي و مسيرهاي داخلي مجتمع فولاد مباركه و ارائه روش‌هاي بهينه ترميم

کارفرما: مجتمع فولاد مباركه

5.طراحي معماري وسازه وتاسيسات وسیویل شهرک حمل ونقلی خمینی شهر

کارفرما: شرکت پایانه سازان راه مهر خمینی شهر

6.ارزیابی روشهای بهینه اصلاح خواص روکش آسفالت معابر شهری اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان

7.پروژه طراحی ، ساخت و بهره برداری پتروشیمی میان دستی اردستان (مهندس پیریایی)

کارفرما: پرشین شیمی پاسارگاد

8.پروژه مطالعات امکان سنجی و طراحی پتروپالایش واحدهای کوچک مقیاس پالایشگاهی (مهندس پیریایی)

کارفرما: پتروپالایش غدیر چهلستون

 

اخبار پارس طرح

پروژه ها