اخبار پارس طرح

 محاسبان پارس طرح در یک نگاه

شركت محاسبان پارس طرح در ارديبهشت ماه 1385 توسط پنج تن از اساتید برجسته و اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان ، تاسيس شد و در ساختمان شيخ بهايي - واقع در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، شعبة دانشگاه صنعتي اصفهان - استقرار يافت . دانش فني و اجرايي بالای اعضای این شرکت كه حاصل سال‌ها تدريس در محيط دانشگاه و اجرا و نظارت بر پروژه‌ها و طرح‌هاي خارج از دانشگاه بود ، پتانسيل و پشتوانة محكمي را جهت انسجام بخشي به فعاليت‌هاي علمی ، تحقیقاتی و اجرایی فراهم ‌آورد .